Lanac hipermarketa u Crnoj Gori

Kompanija
Voli Trade
Država
Podgorica, Crna Gora
Industrija
Maloprodaja, Veleprodaja
Lanac hipermarketa u Crnoj Gori

Tehnologije

Proizvodi

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

M:

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

D:

Opis

Kompanija Voli d.o.o. sistem predstavlja jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u Crnoj Gori. U trenutku početka implementacije asw rešenja, u Crnoj Gori je postojalo 10 maloprodajnih Voli objekata ranga marketa do hipermarketa. Dalji razvoj kompanije zahtevao je kvalitetniju informacionu podršku u svim segmentima. Danas, 3 godine posle implementacije asw rešenja, Voli Trade d.o.o. poseduje 25 maloprodajnih objekata u svojoj mreži, sa daljom tendencijom rasta. Osnovni cilj projekta je bio da se uvede integralni informacioni sistem koji bi omogućio veći stepen kontrole i upravljanja svim resursima.Za potrebe top-menadžmenta implementiran je sistem za plan i analizu rezultata poslovanja u okviru business intelligence-a.

Realizacija

Realizacija ovog projekta obuhvatala je faznu realizaciju podsistema u skladu sa prioritetima koje je definisao korisnik. U okviru prve faze projekta uspešno je implementiran asw:dominus, centralni ERP sistem sa podsistemima za praćenje veleprodaje, knjigovodstva, finansija i ljudskih resursa. Druga faza projekta podrazumevala je implementaciju asw:mercantis sistema za praćenje maloprodajnih procesa kao i implementaciju asw:pontis rešenja za prenos i sinhronizaciju podataka između maloprodajnih objekata i centralnog sistema. Nakon implementacije asw:mercantis rešenja u dva maloprodajna objekta IT tim kompanije Voli je uspešno preuzeo dalji proces obuke krajnjih korisnika kao i instalaciju sistema na ostalim POS-ovima. Treća faza projekta obuhvatila je implementaciju asw:sapiens rešenja, business inteligence sistema za planiranje i analizu nad svim segmentima poslovanja. Kompletan projekat je završen za četiri meseca. Nakon uvođenja asw rešenja, kompanija Voli Trade d.o.o. ima tačne i ažurne informacije o zalihama i prodaji u svim svojim profitnim centrima, samim tim ostvarena je mogućnost da se na osnovu pravovremenih informacija unaprede svi poslovni procesi kompanije i ostvari veći profit. Analize dobijene iz business intelligence sistema asw:sapiens, menadžment koristi kako bi pratio profitabilnost po različitim kriterijumima i donosio kvalitetne odluke za dalji razvoj poslovanja. Renomirana revizorska kuća KPMG je početkom 2010. godine izvršila reviziju poslovanja kompanije Voli Trade i konstatovala da kompanija koristi kvalitetan informacioni sistem.

Povezane studije

Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje
Veleprodaja, Distribuciji duvana i robe široke potrošnje

Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

saznaj više
Najveća kompanija za proizvodnju veštačkih đubriva
Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

Najveća kompanija za proizvodnju veštačkih đubriva

saznaj više