ASW Menadžment

ASW Inženjering okuplja više od 70 zaposlenih, visokoobrazovanih softverskih specijalista sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju informacionih tehnologija.

U skladu sa organizacionom strukturom kompanije, formirani su timovi, a na čelu svakog tima nalaze se najiskusniji eksperti specijalizovani za određenu oblast ili razvoj određenog proizvoda.

Nenad Avlijaš

Osnivač (in memoriam 11.01.2021.)

Nenad Avlijaš nalazio se na čelu ASW Inženjering-a od osnivanja kompanije 1990. godine, a zahvaljujući njegovom bogatom prethodnom iskustvu u IT oblasti i u oblasti procesa rukovođenja, kompanija se brzo razvila u jednu od vodećih u IT sektoru u Srbiji i regionu. Pre osnivanja ASW Inženjeringa bio je angažovan kao direktor sektora za razvoj kompanije IRIS – Energoinvest, od 1984. do 1990. godine. Kao član razvojnog tima, u periodu od 1981. do 1984. godine, učestvovao je u realizaciji informacionog sistema za XIV Zimske Olimpijske igre u Sarajevu. Koordinisao je svim sektorima kompanije i učestvovao pri realizaciji velikih i složenih projekata.

Nemanja Avlijaš

Generalni Direktor

Diplomirao je 2011. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Informacioni sistemi, a zvanje mastera na istom fakultetu stekao je 2012. godine na smeru IT menadžment. U ASW Inženjeringu je od 2006. godine na pozicijama Project manager i vodja tima za BD. Internacionalno iskustvo je sticao je u HTC Corporation i Samsung Electronics Austria GmbH. Od januara 2021. godine je generalni Direktor ASW Inženjering.

Darko Sekulić

Direktor sektora za SSW/HW

Po završetku studija 1997. godine bio je angažovan u Institutu Mihailo Pupin kao inženjer za lokalne računarske mreže, da bi se timu ASW Inženjeringa priključio 1998. godine. Do sada je bio član više timova i glavni sistem inženjer prilikom izvođenja projekata velike složenosti, a njegova zaduženja pokrivala su oblasti instalacije i podešavanja operativnih sistema i baza podataka, ali i realizacije složenih komunikacionih sklopova. Danas je na čelu tima koji pruža tehnički podršku mreži sa više od 500 serverskih instalacija.


Jela Spasić

Menadžer tima za razvoj proizvoda asw:dominus

Diplomirala je 2010. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Računarstvo i informatika, a zvanje mastera na istom fakultetu i smeru stekla je 2012. godine. ASW Inženjeringu priključila se 2011. godine, a naredne četiri godine bila je angažovana na razvoju i implementaciji softverskih rešenja za obračun i naplatu telekomunikacionih (asw:credis) i komunalnih usluga (asw:utilitas), i rešenja za evidentiranje i praćenje kretanja životinja (aimcs). Pored toga, učestvovala je u pružanju podrške korisnicima koji koriste postojeća aplikativna rešenja za naplatu parkinga putem SMS-a (asw:temporis) i rešenja za tehnički pregled vozila (asw:examinus). Od 2015. godine samostalno predvodi tim, a poziciju direktora sektora za razvoj preuzima 2018. godine. Od 2023. godine preuzima ulogu vođe tima za razvoj proizvoda asw:dominus.

Bojan Ivković

Direktor sektora za realizaciju projekata, implementaciju softverskih proizvoda i korisničku podršku

Diplomirao je 2008. godine na Fakultetu organizacionih nauka,smer Informacioni sistemi i tehnologije, a zvanje mastera stekao je na istom fakultetu tri godine kasnije, takođe iz oblasti Informacione tehnologije. Od 2008. godine je član tima ASW Inženjering-a, prevashodno angažovan kao inženjer za implementaciju i sistem arhitekta na složenim projektima. Od značajnijih projekata implementacije integrisanog informacionog sistema koje je vodio, ističu se projekti za kompanije Štampa Sistem, Gomex, Voli, Centrosinergija, Sanolabor, Mona i DrMax. Od 2015. godine je na čelu tima za realizaciju projekata. Danas je angažovan kao direktor sektora za realizaciju projekata, implementaciju softverskih proizvoda i korisničku podršku.


Mihailo Petrović

Menadžer tima za product management

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na temu OCR handwritinga. Od 2001. do 2008. godine radi na poslovima projektovanja i implementacije softverskih rešenja u trgovačkim lancima Rodić i Merkator. Od 2008. godine član je tima ASW Inženjeringa, gde učestvuje u projektovanju, testiranju, dokumentovanju, i implementaciji softverskih rešenja. Danas rukovodi product management timom.

Aleksandar Marinković

Menadžer tima za razvoj projektno orijentisanih softverskih rešenja asw:credis, asw:utilitas, asw:temporis, asw:examinus, aimcs itd

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu u Beogradu 2010. godine. Član ASW-a postaje  2011. godine. Angažovan na razvoju i implementaciji sledećih softverskih rešenja: asw:officius (CRM sistem), asw:credis (obračun i naplata telekomunikacionih usluga), asw:utilitas (obračun i naplata komunalnih usluga), asw:temporis (naplata parkinga putem sms poruka), asw:examinus (tehnički pregled vozila) i rešenja za evidentiranje i praćenje kretanja životinja (aimcs). Od juna 2020. godine preuzima ulogu vođe tima.