Podrška

Uvek smo na usluzi svojim korisnicima, a da bismo dodatno poboljšali kvalitet usluge, komunikaciju i dostupnost informacija, razvili smo asw:portal. Određenim delovima portala mogu pristupiti svi korisnici interneta, međutim, portal je pre svega namenjen korisnicima aplikativnih proizvoda kompanije ASW Inženjering.

Ukoliko kao klijent naše kompanije želite da pristupite zaštićenom sadržaju asw:portala, obratite se ASW administratoru koji će za vas kreirati jedinstveno korisničko ime i lozinku.

Sadržaj zaštićenih stranica portala prvenstveno je kreiran da bi bio dostupan menadžmentu kompanija koje su klijenti ASW Inženjering-a, članovima njihovog IT sektora, ali i svim drugim članovima njihovog tima zainteresovanim za novosti i informacije koje se tiču upotrebe ASW proizvoda i korisničke podrške.

Advantages
Transparentnost lokacija
Smanjenje troškova
Kratko vreme odziva
Korisnik
Connection
Telefon
Email
Instant messaging
Modem / Internet (VPN)
VNC / Telnet

Helpdesk info

Radno vreme korisničke podrške je od ponedeljka do petka, u periodu od 8:30 do 16:30 časova. Van radnog vremena, subotom i nedeljom, kao i danima državnih praznika Republike Srbije, korisničku podršku pružamo u režimu podrške van radnog vremena.

Zahtev korisničkoj podršci možete da uputite putem portala ili e-maila. Za podnošenje zahteva putem e-maila potrebno je odabrati mail adresu namenjenu konkretnom proizvodu na koji se zahtev odnosi.

ASW: sapiens

Sistem za podršku u odlučivanju

ASW: mercantis

Sistem za upravljanje maloprodajnim objektima

ASW: dominus

Centralni ERP sistem

ASW: officius

CRM sistem

ASW: temporis

Sistem za upravljanje parking službe

ASW: credis

Sistem za naplatu i korisničku podršku

Sistemski hardver i softver

ASW: sapiens

Sistem za podršku u odlučivanju

ASW: mercantis

Sistem za upravljanje maloprodajnim objektima

ASW: dominus

Centralni ERP sistem

ASW: officius

CRM sistem

ASW: temporis

Sistem za upravljanje parking službe

Izgradnja Dms Sistema

Sistem za naplatu i korisničku podršku

Sistemski hardver i softver

Korisnička podrška van
radnog vremena

Tip podrške u režimu van radnog vremena moguće je pružiti samo u slučaju hitnih zahteva. Vreme utrošeno na rešavanje zahteva u ovom režimu množi se sa faktorom 1.5. Zahteve je moguće podneti na sledeće brojeve telefona, shodno proizvodu za koji je podrška potrebna:

asw:mercantis (maloprodaja)

Ponedeljak - Petak
Subota
Nedelja
16:30 - 20:00
8:30 - 22:00
8:30 - 15:00
+381 65 2071 406

asw:dominus (centralni sistem)

Subota
8:30 - 16:30
+381 65 2071 407

Direktna podrška sa vašeg računara

Za podršku putem direktnog pristupa Vašem računaru, pritisnite sledeće dugme za preuzimanje aplikacije, a nakon toga pokrenite preuzetu aplikaciju.

preuzmi aplikaciju