CRM

Savremeno softversko rešenje predviđeno za korisničku podršku u kompanijama

ASW: dominus

Asw:officius je savremeno softversko rešenje koje omogućava centralizovano praćenje i kontrolu zahteva korisničke podrške, izdavanja naloga i planiranja dugoročnih aktivnosti (projekata) i njihovih realizacija

Asw:officius je softversko rešenje koje obezbeđuje mehanizme za:

 • Upravljanje ljudskim resursima u kompanijama sa velikim brojem zaposlenih čije vreme treba optimalno rasporediti i iskoristiti
 • Planiranje aktivnosti u vidu projekata
 • Planiranje aktivnosti za svakog zaposlenog u vidu naloga
 • Praćenje realizacije planiranih aktivnosti
 • Evidentiranje i praćenje realizacije velikog broja zahteva korisničke podrške
 • Praćenje i merenje parametara procesa – merenje utrošenog vremena po svakoj definisanoj aktivnosti
 • Upravljanje kvalitetom usluga (podrška standardu koji kompanija primenjuje)

Rešenje se sastoji od sledećih podsistema i modula unutar tih podsistema:

 • Poslovni adresar kompanije – Predstavlja evidenciju kompanija, njihovih odelenja, kontakata i svih podataka koji omogućavaju kontakt sa klijentom.
 • Aktivnosti i praćenje njihove realizacije – Predstavlja podsistem koji omogućava evidentiranje planiranih aktivnosti i potom praćenje realizacije istih.

Aktivnosti su podeljene prema tipu i nameni:

 • Nalozi (Tasks) – Predstavlja najopštiji tip aktivnosti i najmanju jedinicu posla koja biva dodeljena resursima na realizaciju.
 • Zahtevi (Help Desk Tasks) – Aktivnosti koje imaju osobine naloga ali su inicirane od strane spoljnih korisnika sistema (primena je u oblasti pružanja Korisničke podrške).
 • Prodajne aktivnosti (Sales Tasks) – Aktivnosti koje su specifične za poslove komercijalne službe (Presentation, Lead, Oportunity, Contract etc.)
 • Projekti (Projects) – Planiranje dugoročnih aktivnosti i praćenje njihove realizacije u vidu stabla naloga (atomičnih aktivnosti).
 • QMT (Quality Managment Tasks) – Vrsta aktivnosti koja u potpunosti odgovara ISO zahtevima za praćenje stepena usglašenosti/neusaglašenosti sa standardom. Obezebeđuju mehanizme za upravljanje kvalitetom usluga.
 • Sigurnosno administrativni podsistem
 • Podsistem za konfiguraciju
 • Podsistem za izveštavanja
 • Korisnički portal kao mehanizam transparentnosti

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
Preumzi brošuru
Greška
asw: officius

Povezane Studije

Upravljanje kompanijom iz Italije
Maloprodaja

Upravljanje kompanijom iz Italije

saznaj više
Multibrend maloprodajni objekti
Veleprodaja, Maloprodaja

Multibrend maloprodajni objekti

saznaj više
Upravljanje holdingom
Maloprodaja, Saobraćaj, Ugostiteljstvo

Upravljanje holdingom

saznaj više
Najveći maloprodajni lanac u Srbiji i regionu
Maloprodaja, Veleprodaja, Distribucija novina

Najveći maloprodajni lanac u Srbiji i regionu

saznaj više
Najveća kompanija za proizvodnju veštačkih đubriva
Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

Najveća kompanija za proizvodnju veštačkih đubriva

saznaj više
Centralizovano praćenje poslovanja kazina
Industrija zabave – kazina

Centralizovano praćenje poslovanja kazina

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw: credis

Integralno softversko rešenje za upravljanje sistemima za obračun i naplatu usluga

saznaj više
C:

asw: temporis

Moderno softversko rešenje za on-line upravljanje i funkcionisanje parking službe

saznaj više
T:

asw: examinus

Obezbeđuje online centralizovano praćenje i kontrolu tehničkog pregleda

saznaj više
E:

asw: officius

Savremeno softversko rešenje predviđeno za korisničku podršku u kompanijama

saznaj više
O:

asw: portal

Omogućava interakciju sa sledećim ASW proizvodima i rešenjima asw: officius, asw: dominus i asw: sapiens

saznaj više
P:

asw: auxilium

Inteligentno rešenje koje pomaže u podršci korisnicima

saznaj više
A:

asw:loyalty

Moćan alat za kreiranje marketinških kampanja i programa lojalnosti, pridobijanje novih kupaca i negovanje i podsticanje postojećih.

saznaj više
LY:

asw:numerus

asw:numerus - revolucionarno rešenje za automatizaciju procesa naručivanja robe i kontrolu zaliha

saznaj više
N: